Šta je STanovanje Uz Podršku? Usluge iz lokalne zajednice koje su preduslov za STUP

 

  1. Stanovanje upodršku (STUP) u zajednici predstavlja uslugu stanovanja uz podršku koja je namijenjena svim osobama s intelektualnim teškoćama koje trebaju podršku kako bi vodile živote u zajednici sa mogućnostima donošenja odluka i upravljanja svojim životom u najvećoj mogućoj
  2. Stanovanje upodršku (STUP) predstavlja: jedno od temeljnih ljudskih prava; ravnopravno učešće u svim svakodnevnim aktivnostima; mogućnost izbora sa kim i kako živjeti; mogućnost privatnosti u svom stanu/kući i samostalnog određivanja svog dnevnog rasporeda; korištenje resursa zajednice kao i svi ljudi u zajednici
  1. Stanovanje upodršku (STUPomogućava: izbor smislene aktivnosti rada/penzionerskog života u zajednici; cjeloživotno učenje; sudjelovanje u izboru osoblja i načina na koji joj pruža podršku; primanje podrške u skladu sa životnom dobi; razvoj i njegu bliskih odnose sa rodbinom, prijateljima, romantičnim partnerima; zastupanje svojih interesa
  2. U skladu s individualnim interesima i potrebama svake osobe podrška se u okviru Stanovanja upodršku (STUPpruža u sljedećim područjima: Samoopredjeljenje, Aktivnosti u domaćinstvu, Aktivnosti u zajednici, Briga o zdravlju i sigurnosti, Slobodno vrijeme, Stvaranje, održavanje i širenje odnosa sa drugim ljudima, Aktivnosti rada i treće životne dobi, Aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja

Stanovanjem uz podršku korisnicima se obezbeđuje odgovarajući smještaj i stručna pomoć i podrška u razvijanju vještina koje su od suštinske važnosti za njihovo što potpunije uključivanje u zajednicu. Ova usluga se može pružati privremeno ili kontinuirano, u zavisnosti od potreba korisnika i u skladu sa njegovim najboljim interesom. Lokalne samouprave su i osnivači i naručioci socijalnih usluga i odgovorne su za njihov kvalitet i finansiranje. To podrazumjeva i stvaranje odgovarajućih preduslova za uspostavljanje usluga koje će svojim sadržajem i načinom pružanja odgovarati na konkretne potrebe građana. Među najvažnije preduslove o kojima lokalne samouprave treba da se staraju spadaju:

• utvrđivanje potreba građana i resursa zajednice da na te potrebe odgovori,
• identifikovanje korisničkih grupa,
• uspostavljanje partnerske saradnje sa relevantnim
akterima u zajednici,
• obezbjeđenje finansijskih, materijalnih i prostornih sredstava za pružanje usluge,
• odabir pružaoca usluge,
• normativno uređenje usluge i
• informisanje građana / potencijalnih korisnike o postojanju i sadržaju usluge, načinima ostvarivanja prava na uslugu i procedurama za stvarivanje prava na korišćenje usluge.

Kontinuitet zaštite i mogućnost izbora usluga i pružaoca usluga – znači razvijanje raznovrsnih usluga u okviru javnog, nevladinog i privatnog sektora. Na taj način korisniku se blagovremeno pruža mogućnost korišćenja odgovarajućih usluga, u kontinuitetu i potrebnom trajanju.

IMAM PRAVO NA ODLUČIVANJE O SVOM ŽIVOTU

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *