Dobrodošli

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske je dobrovoljna, humanitarna, društvena, vanstranačka, nevladina, multietnička, neprofitabilna,  republička / entitetska organizacija koja okuplja lica svih uzrasta i kategorija, u stanju mentalne retardacije, njihove roditelje ili staratelje, radi ostvarivanja zajedničkog cilja – unapređenja uslova života članova Saveza.

LUIS – lica umanjenih intelektualnih sposobnosti, termin koji Savez koristi za vrstu invalidnosti lica u stanju mentalne retardacije, u skladu sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom.

MeNeRaLi U CIFRAMA

0
članica Saveza

U sklopu Saveza djeluje veliki broj članica, čija je uloga da pružaju podršku LUIS u svojim sredinama .

Pogledajte članice
0
godina postojanja

Savez je osnovan 1993. godine. Odlukom Vlade Republike Srpske 2006. godine, Savez je dobio status udruženja od javnog interesa.

O nama
0
realizovana projekata u posljednjih 12 godina.

Od 2006. smo realizovali 36  projekta.

Naši projekti

PARTNERI I POKROVITELJI

Zahvalni smo mnogobrojnim partnerima koji podržavaju rad Saveza i učestvuju u našim projektima.

Želite učestvovati u nekom od naših projekata i time pomoći integraciji LUIS u društvu?

Kontaktirajte nas