O nama

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske je dobrovoljna, humanitarna, društvena, vanstranačka, nevladina, multietnička, neprofitabilna, republička / entitetska organizacija koja okuplja lica svih uzrasta i kategorija, u stanju mentalne retardacije, njihove roditelje ili staratelje, radi ostvarivanja zajedničkog cilja – unapređenja uslova života članova Saveza.

Misija

Unaprjeđenje uslova života LUIS u svim segmentima.

Vizija

Potpuna integracija LUIS, sa ravnopravnim statusom u društvu.

Princip djelovanja Saveza

Koordinacija rada lokalnih organizacija u cilju evidentiranja i rješavanja potreba LUIS, kroz zakonsku legislativu.

Osnivanje

Savez je osnovan 1993. godine i u svom sastavu ima 29 Članica Saveza – lokalnih Udruženja u opštinama: Banja Luka, Berkovići, Bijeljina, Bileća, Brod, Višegrad, Gacko, Derventa, Doboj, Istočno Sarajevo, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubinje, Modriča, Nevesinje, Novi Grad, Pale, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Rudo, Sokolac, Srbac, Srebrenica, Teslić, Trebinje, Foča, Šamac, sa 3.260 članova – lica koja su u stanju mentalne retardacije. Odlukom Vlade Republike Srpske 2006. godine, Savez je dobio status udruženja od javnog interesa.

Pogledajte članice Saveza

Glavne oblasti djelovanja Saveza:

  • Socijalna i zdravstvena zaštita
  • Penzijsko – invalidska zaštita i porodično pravo
  • Obrazovanje, rad i zapošljavanje
  • Sport i kultura
  • Finansiranje i samoodrživost Saveza i Članica

Savez je 3.12.2008.godine pokrenuo privrednu djelatnost neprofitnog karaktera, u cilju zapošljavanja svojih članova, osnivajući Zaštitnu radionicu za proizvodnju termorolni za fiskalne kase. Radionica je prestala djelovati 31.12.2017.

LUIS – lica umanjenih intelektualnih sposobnosti, termin koji Savez  koristi za vrstu invalidnosti lica u stanju mentalne retardacije,  u skladu sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom.

Podrška Vlade

Odlukom Vlade Republike Srpske dana 22.09.2006. godine Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima dodjeljen je status udruženja od javnog interesa (Službeni Glasnik Republike Srpske broj:100/06);

Takođe, 09. januara 2018. godine, Predsjednik Republike Srpske odlikovao je Savez Medaljom zasluga za narod.

Želite učestvovati u nekom od naših projekata i time pomoći integraciji LUIS u društvu?

Kontaktirajte nas