Saradnja sa Savezom SUMERO

U sklopu projekta “STUP socijalne uključenosti LUIS” potpisan je Sporazum o saradnji između Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine (Savez SUMERO) i Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske (MeNeRaLi RS), koji se odnosi na izradu brošure  o modelu stanovanje uz podršku u zajednici.

Brošura, u čijoj izradi će učestvovati oba Saveza (Savez SUMERO i Savez MeNeRaLi RS)  će sadržavati zakonodavni okvir za uspostavljanje stanovanja uz podršku za lica sa umanjenim intelektualnim sposobnostima u lokalnoj zajednici uz primjere dobre prakse uspostavljanja ovog modela, kako u Federaciji BiH, tako i u Republici Srpskoj.

Nakon finalizacije ovog dokumenta, predviđena je prezentacija modela stanovanja uz podršku, na kojoj će učešće uzeti i relevantne institucije.

Projekat “STUP socijalne uključenosti LUIS“ realizuje Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, a u sklopu je programa malih grantova unutar projekta SOCIETIES2, koji finansira Evropska unija, a realizuje Caritas BiH u saradnji sa UG “Vedri osmjeh” iz Mostara.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *