Savez MeNeRaLi potpisao ugovor sa Caritasom BiH u okviru granta EU SOCIETIES 2

Savez MeNeRaLi RS je 28. 01. 2021. potpisao ugovor o finansiranju projekta „STUP socijalne uključenosti LUIS“. Realizacija Projekta počela je 01. februara, trajaće devet mjeseci. Projektne aktivnosti će doprinijeti efikasnijem radu 29 lokalnih udruženja koja pružaju podršku licima umanjenih intelektualnih sposobnosti unutar Saveza MeNeRaLi.
Ovaj grant je dio regionalnog projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija. U Bosni i Hercegovini projekat sprovode Caritas Bosne i Hercegovine i Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“. Projektom želimo pružiti potporu organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *