Sastanak s predstavnicama Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske

Danas, 20. marta 2019. u Ministarstvu zdravlja i socijalne zastite u Vladi Republike Srpske, odrzan je sastanak s predstavnicama Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali ministar, Gdin Šeranić, pomoćnik Gdin Paunić, sekretar Saveza paraplegičara RS Gđa Obradović, sekretar Saveza gluvih RS Gđa Macanović i predsjednica KOOIRSa Gospova Rađen – Radić.
Na sastanku su razmatrani nasi prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zastiti, uvođenje novih i proširenje postojećih prava civilnih lica s invaliditetom u Republici Srpskoj. Primarno osvrt je bio na uvođenju prava civilnih lica s invaliditetom u Zakon o socijalnoj zastiti: na ličnu invalidninu u većem obimu, pravo roditelj njegovatelj, proširenje prava na tuđu njegu i pomoć.
Usaglašeno je da ćemo nastaviti saradnju u procesu kreiranja legislative u cilju unaprjeđenja uslova života lica s invaliditetom.
Zahvalni smo Ministru na razumijevanju i interesovanju da civilnim licima s invaliditetom u Republici Srpskoj posveti veću pažnju u sistemskom rješavanju njihovih potreba. Nadamo se da će sadašnja Vlada Republike Srpske nastaviti i unaprijediti proces kvalitetnije podrske civilnim licima s invaliditetom i njihovim porodicama, koji je zapocela sadasnja Predsjednica Republike, Gdja Cvijanovic, donijevsi prvi put u istoriji Srpske, Odluku o odobravanju plasmana sredstava na ime licne invalidnine civilnim licima s invaliditetom.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *