Vijeća za lica sa invaliditetom BiH, Konjic

11.aprila 2019. godine u Konjicu održana XI sjednica Vijeća za lica sa invaliditetom BiH.
Razmtran je i usvojen Izvještaj o radu Vijeća, razmatrani prilozi predstavnika organizacija lica s invaliditetom o pristupačnosti zdravstvene zaštite. Predstavljeni su ciljevi, aktivnosti, rezultatati, projekti naših Kolegica / Kolega iz organizacija:

-Prezentacija projekta „Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana“ – Organizacija UDAS
– Prezentacija rada Centra za koordinaciju i pomoć lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine
– Prezentacija rada Udruge „Vedar osmijeh “ Mostar.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *