Održana radionica “Razvoj koncepta usluge STanovanje Uz Podršku” iz ugla roditelja i porodice

Radionica “Razvoj koncepta STanovanje Uz Podršku – nove usluge u zajednici za li ca s intelektualnim teškoćama u Republici Srpskoj iz ugla korisnika i porodice”, održana je danas, 27. aprila 2022. u Banjaluci, u Domu omladine.
Radionica je održana u okviru Projekta ”STanovanje Uz Podršku – pravo izbora”, odobrenom od strane United Nations Development Programme – UNDP, u okviru Projekta  „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE).
#UNDPEMBRACE
Učesnicima je predstavljen koncept usluge STanovanje Uz Podršku od strane eksperata iz Saveza SUMERO, Gdina Nermina Cocalića i Gđe Senade Jaganjac. Cilj radonice je osnaživanje roditelja i bolje razumijevanje koncepta socijalne uključenosti, uvođenjem usluge STanovanja Uz Podršku.
Projekat sprovodi
Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske (MeNeRaLi) u partnerstvu sa Centrom za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama “Dajte nam šansu – Zvjezdice” Banja Luka.
Realizacijom projektnih aktivnosti planiramo ojačati infrastrukturu i kompetencije Saveza i  njegove tri Članice u Banjaluci, kroz edukacije i unapređenje sistema identifikacije i  analize potreba članova Saveza i njihovih porodica, za izradu procedura uvođenja novog modela pružanja usluge u zajednici ” STanovanje uz Podršku – StuP ”, čime ćemo doprinijeti jačanju organizacionih kapaciteta organizacija civilnog društva u Republici Srpskoj u cilju jačanja socijalne inkluzije, kroz razvoj novih usluga u zajednici koje pružaju licima s invaliditetom.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *