Šta je STanovanje Uz Podršku? Pravo izbora mjesta prebivališta

  1. Stanovanje uz podršku (STUP) u zajednici predstavlja uslugu stanovanja uz podršku koja je namijenjena svim osobama s intelektualnim teškoćama koje trebaju podršku kako bi vodile živote u zajednici sa mogućnostima donošenja odluka i upravljanja svojim životom u najvećoj mogućoj
  2. Stanovanje uz podršku (STUP) predstavlja: jedno od temeljnih ljudskih prava; ravnopravno učešće u svim svakodnevnim aktivnostima; mogućnost izbora sa kim i kako živjeti; mogućnost privatnosti u svom stanu/kući i samostalnog određivanja svog dnevnog rasporeda; korištenje resursa zajednice kao i svi ljudi u zajednici
  1. Stanovanje uz podršku (STUP) omogućava: izbor smislene aktivnosti rada/penzionerskog života u zajednici; cjeloživotno učenje; sudjelovanje u izboru osoblja i načina na koji joj pruža podršku; primanje podrške u skladu sa životnom dobi; razvoj i njegu bliskih odnose sa rodbinom, prijateljima, romantičnim partnerima; zastupanje svojih interesa
  2. U skladu s individualnim interesima i potrebama svake osobe podrška se u okviru Stanovanja uz podršku (STUP) pruža u sljedećim područjima: Samoopredjeljenje, Aktivnosti u domaćinstvu, Aktivnosti u zajednici, Briga o zdravlju i sigurnosti, Slobodno vrijeme, Stvaranje, održavanje i širenje odnosa sa drugim ljudima, Aktivnosti rada i treće životne dobi, Aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja

S obzirom na heterogenost osoba sa invaliditetom i različite zahtjeve za obimom, intenzitetom i učestalošću podrške, važno je navesti neke od karakteristika korisnika sa intelektualnim teškoćama kojima je ova usluga namenjena.

Individualne razlike unutar grupe osoba sa intelektualnim teškoćama, podjednako su zastupljene kao i u svim drugim grupama. Istovremeno, unutar ove grupe postoje i neke osobenosti, koje je potrebno da pružalac usluge takođe ima u vidu.

Osobe sa intelektualnim teškoćama ili smetnjama u psihofizičkom razvoju, karakteriše neujednačenost u smislu brzine i uvremenjenosti prolaženja kroz razvojne faze, tj. postojanje zastoja u razvoju, tako da neke razvojne nivoe nikada ne dostignu. Drugim riječima, njihov razvoj je neujednačen tako da su u nekim domenima u značajnom kašnjenju, dok u drugim nema nikakvih zastoja, ni kašnjenja.

Često se navodi da osobe sa intelektualnim teškoćama imaju posebne potrebe, drugačije od ostalih. Pri tome, gotovo da je uobičajeno da se za ovu grupu korisnika kaže da su „osobe sa posebnim potrebama“. Nije reč o posebnim potrebama, jer i osobe sa intelektualnim teškoćama imaju iste potrebe kao i druge grupe – da se hrane, održavaju ličnu higijenu, druže sa vršnjacima… Ono što je posebno, odnosno što je drugačije su njihove mogućnosti da te potrebe zadovolje.

IMAM PRAVO NA ODLUČIVANJE O SVOM ŽIVOTU

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *